Czym jest pole niestandardowe?

Pola niestandardowe pozwalają personalizować Amberlo tak, aby spełnić unikalne potrzeby Twojej kancelarii. Tworzone są w celu przechowywania dodatkowych informacji, które są specyficzne dla procesów Twojej firmy lub obszarów praktyki. Możesz utworzyć pole dla sprawy, kontaktu, etapu lub czegokolwiek innego, co jest ważne dla przepływu pracy Twojego zespołu.

Na przykład: w przypadku spraw rozwodowych możesz dodać pole z imieniem i nazwiskiem małżonka, lub pole daty zdarzenia w przypadku roszczeń z tytułu obrażeń ciała.

Sprawdź tu: tutaj jak utworzyć pole niestandardowe

Po utworzeniu pól niestandardowych będzie je można zobaczyć: 

1. Podczas tworzenia nowego Kontaktu:

niestandardowe1

2. W karcie kontaktu. Jeśli chcesz je edytować - kliknij w nie i wprowadź zmiany. 

niestandardowe2

Szybko znajdź ważne szczegóły

Filtruj pola niestandardowe tak, aby szybko znaleźć potrzebne opcje w sekcji kontakt, sprawa lub kontrakty.

niestandardowe3

Uwaga: upewnij się, że zaznaczyłeś pole „Filtrowalne” (podczas tworzenia pola niestandardowego), aby je przeglądać w raportach:

niestandardowe4


Kto może tworzyć pola niestandardowe?

Tylko administratorzy kont mogą tworzyć pola niestandardowe.

 

Czy wszyscy w mojej firmie widzą pola niestandardowe?

Tak, pola niestandardowe widoczne są dla wszystkich.

 

Mamy nadzieję że ta instrukcja pomoże w użytkowaniu systemu Amberlo. Jeśli macie Państwo pytania lub uwagi prosimy o kontakt z support@amberlo.io