Ustawienia konta

Ustawieniami konta można zarządzać w panelu Ustawienia > Zarządzaj kontem:

  1. Ustaw lub zmień swoje Ustawienia Konta  takie jak: nazwa firmy, waluta, język domyślny, strefa czasowa, format waluty, format daty, format czasu.
  2. Dodaj, edytuj lub usuń Firmy / Oddziały:

Account settings PL_0

Jak ustawić lub zmienić Ustawienia konta?

Wprowadź zmiany i wybierz opcję Zapisz:

Account Settings PL_2

Uwaga: Walutę można zmienić tylko do momentu utworzenia pierwszej faktury. Po utworzeniu pierwszej faktury nie będzie można zmienić waluty.

Jak dodawać, edytować i usuwać Firmy / Oddziały?

Jak dodać nową Firmę / Oddział?

Firmę lub Oddział można dodać w następujący sposób: 

  1. Wybierz +

  2. Wybierz typ pola - Firma lub Osoba;
  3. Zaznacz pole Domyślne jeśli chcesz aby ta Firma / Oddział były oznaczone jako domyślne w Amberlo;
  4. Wprowadź pozostałe dane i wybierz Zapisz:

Account Settings PL_3

Jak edytować Firmę / Oddział?

Po utworzeniu Firmy / Oddziału można edytować dane tego konta.

1. Wybierz trzy kropki image-png-May-03-2023-12-57-29-2095-PM obok Firmy / Oddziału i kliknij Edytuj:

Account Settings PL_4

2. Wprowadź wymagane zmiany i potwierdź Zapisz:

Account Settings PL_5

Edytować Firmę / Oddział można także poprzez kliknięcie w nazwę Firmy / Oddziału (1), wprowadzenie zmian w oknie Edytuj firmę lub oddział i zatwierdzenie Zapisz (2):

Account Settings PL_6

Jak usunąć Firmę / Oddział?

Wybierz trzy kropki image-png-May-03-2023-12-57-29-2095-PM obok Firmy  / Oddziału i wybierz Usuń:

Account Settings PL_7

Uwaga: Nie można usunąć Firmy / Oddziału który ma status "Domyślny".

Mamy nadzieję, że instrukcja ta pomoże w korzystaniu z Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi zapraszamy do kontaktu z support@amberlo.io